Patientinformation

Tilsynsrapport: klik her

Information omkring anlæggelse af dræn i ørene, download PDF

Information omkring fjernelse af polypper, download PDF

Information omkring fjernelse af polypper og anlæggelse af dræn i ørene, download PDF

Narkoselæge Annette Freudendal-Pedersen. www.narkoselaege.dk

Der sendes automatisk information om dit besøg til din egen læge. Såfremt du ikke ønsker informationer om dit besøg videregivet til din egen læge eller andre offentlige instanser, bedes du meddele dette i receptionen.

Utilsigtede hændelser kan indberettes  på www.DPSD.dk
Klager over behandling i sundhedsvæsnet kan indgives til Patientombuddet. Nærmere information på www.patientombuddet.dk
Ved uheld eller fejlbehandling i sundhedsvæsnet har du mulighed for erstatning. Nærmere information på www.patienterstatningen.dk